«Παρακαλώ συμπληρώστε την παρακάτω αίτηση ΜΟΝΟ εάν δεν έχετε συμμετάσχει τα δύο (2) τελευταία χρόνια σε άλλο επιδοτούμενο πρόγραμμα της Δ.ΥΠ.Α. είτε ως άνεργος είτε ως εργαζόμενος. Εάν έχετε συμμετάσχει σε άλλη δράση της Δ.ΥΠ.Α. τα δύο (2) τελευταία έτη ΜΗΝ συμπληρώσετε την αίτηση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2410-555590»
Εκδήλωση ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα Voucher 30.000 ανέργων επέκτασης
 Κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, ο/η ενδιαφερόμενος/η θα πρέπει να υποβάλλει/αναρτά ψηφιακά στις αντίστοιχες θέσεις τα δικαιολογητικά του/της προς τo ΚΔΒΜ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
 Παρακαλούμε συμπληρώστε τα πεδία χρησιμοποιώντας ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα.
 Τα πεδία με '' είναι υποχρεωτικά.
 Συμπληρώστε τα ατομικά σας στοιχεία ΑΚΡΙΒΩΣ όπως αναφέρονται στην αστυνομική σας ταυτότητα και άλλα επίσημα έγγραφα.
 Συμπληρώστε τα στοιχεία για το εκπαιδευτικό σας επίπεδο και την εργασιακή σας κατάσταση, σύμφωνα με τα ισχύοντα κατά την υποβολή της αίτησής σας.

1. Στοιχεία Ωφελουμένου

Όνομα  :
 
Επώνυμο  :
 
Πατρώνυμο  :
 
Μητρώνυμο  :
 
Ημ. Γέννησης  :
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
 
Φύλο  :
 
Τηλέφωνο (κινητό)  :
 
Τηλέφωνο (σταθερό) :
διεύθυνση e-Mail  :
   
ΑΜΚΑ  :
 
 
Α.Φ.Μ.  :
 
 
Δ.Ο.Υ.  :
 
Α.Δ.Τ. / Α.Δ.  :
 
Αριθμός IBAN (χωρίς κενά)  :
 
 
Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένων  :
 
Αριθμός Δελτίου Ανεργίας (ΔΥΠΑ)  :
 
Ημερομηνία Εγγραφής στη ΔΥΠΑ  :
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
 
Οικογενειακή Κατάσταση  :
 
Αριθμός τέκνων  :
 

2. Στοιχεία διεύθυνσης Κατοικίας

Διεύθυνση κατοικίας (οδός)  :
 
Διεύθυνση (αριθμός) :
 
Πόλη  :
 
Τ.Κ.  :
 
Περιφέρεια / Περιφεριακή Ενότητα  :
select
 
Δήμος  :
 

3. Στοιχεία Εκπαίδευσης

3.1 Εκπαιδευτικό επίπεδο  :
Να επιλέξετε το υψηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο που έχετε ολοκληρώσει τελευταίο, σύμφωνα με τους τίτλους σπουδών σας
(Σημείωση: Το απολυτήριο Δημοτικού σχολείου, λαμβάνεται υπόψη ως Υποχρεωτική Εκπαίδευση εφόσον έχει ληφθεί έως και το έτος 1980.
 
3.2 Πτυχίο Ξένης Γλώσσας Αγγλικών  :
 

4. Αποδοχή όρων

  1. Τα δεδομένα μου να συλλέγονται και να αποθηκεύονται από το ΚΔΒΜ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ για την συμμετοχή μου στο Έργο «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.
  2. Ενημερώθηκα για την Ύπαρξη Πολιτικής Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων στην Ιστοσελίδα του ΚΔΒΜ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ την οποία διάβασα και κατανόησα.
  3. Δηλώνω ότι τα δηλωθέντα στοιχεία που έχω συμπληρώσει στην αίτηση είναι αληθή (η αίτηση υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης)
  4. Το ΚΔΒΜ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ μπορεί να χρησιμοποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας μου για να με ενημερώνει τηλεφωνικώς ή με email για ότι αφορά το παραπάνω πρόγραμμα
  5. Το ΚΔΒΜ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ μπορεί να χρησιμοποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας μου για να με ενημερώνει τηλεφωνικώς ή με email για αντίστοιχα προγράμματα ή σεμινάρια ή εκδηλώσεις τα οποία μπορεί να με ενδιαφέρουν.
  6. Επιθυμώ να εγγραφώ στο ηλεκτρονικό Newsletter του ΚΔΒΜ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
 
Ελέγξτε την ορθότητα των στοιχείων που συμπληρώσατε και εφόσον είναι όλα σωστά, επιλέξτε «Υποβολή» στο κάτω μέρος της οθόνης για να για να καταχωρήσετε την αίτηση και να πάρετε ΚΑΥΑΣ ή πατήστε το κουμπί «Επιστροφή» για να κάνετε διορθώσεις στην αρχική φόρμα υποβολής.
Δικαιολογητικά αίτησης :
- Μεταφορτώστε (upload) τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται στην πρόσκληση.
- Κάντε κλικ στο [άνοιγμα]  για να ανοίξετε το κάθε δικαιολογητικό και κλικ στο [Ενημέρωση] για να μεταφορτώστε το αρχείο.
- Εάν κάποιο δικαιολογητικό αφορά σε περισσότερα από ένα αρχεία/έγγραφα, συμπεριλάβετέ τα σε ένα ενιαίο αρχείο zip και μεταφορτώστε το.
- Τα δικαιολογητικά για τα οποία έχετε μεταφορτώσει αρχεία, έχουν επιλεγμένη τη στήλη [Αρχείο].
- Μπορείτε να ανακτήσετε (download) κάθε αρχείο σας κάνοντας κλικ στο .
Κωδ.ΔικαιολογητικόΚατάσταση ελέγχουΠαρατηρήσειςΑρχείοΆνοιγμα
Δεν υπάρχουν εγγραφές