Παρακάτω μπορείτε να δείτε αναλυτικά οδηγίες για την έκδοση των απαιτούμενων δικαιολογητικών που απαιτούνται να προσκομίσετε για τη συμμετοχή σας σε εκπαιδευτικά προγράμματα κατάρτισης.

Οδηγίες έκδοσης εγγράφου "Βεβαίωση Απογραφής"

Οδηγίες έκδοσης εγγράφου "Αναστολή Εργασίας"

Οδηγίες έκδοσης εγγράφου ''Βεβαίωση Προϋπηρεσίας''

Οδηγίες έκδοσης εγγράφου ''Πίνακα προσωπικού / Ημερολόγιο Εργασίας''

Οδηγίες έκδοσης εγγράφου ''Υπεύθυνη Δήλωση'' μέσω GOV.GR

 

Παρακάτω μπορείτε να δείτε αναλυτικά τι μορφή πρέπει να έχουν τα έγγραφα που υποβάλετε για τη συμμετοχή σας σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατάρτισης ώστε να είναι αποδεκτά. 

Αποδεκτά έγγραφα για Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Κατάρτισης Voucher Ανέργων 

Αποδεκτά έγγραφα για Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Κατάρτισης Voucher Τουρισμού

Αποδεκτά έγγραφα για Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Κατάρτισης Voucher Εργαζομένων

 

Παρακάτω θα βρείτε αρχείο με συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις προγραμμάτων κατάρτισης. 

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις προγραμμάτων κατάρτισης ανέργων

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις προγραμμάτων κατάρτισης εργαζομένων