Το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Καινοτομία (ΚΔΒΜ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ), είναι πιστοποιημένο από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) με κωδικό αδείας 2000108.

Ιδρύθηκε το 2013 από μια ομάδα νέων ανθρώπων με ξεχωριστή εμπειρία στο αντικείμενο τους στη Λάρισα και προσφέρει προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης για ανέργους, εργαζόμενους, αυτοαπασχολούμενους και ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες.

Οι δραστηριότητές του περιλαμβάνουν την εκπόνηση ερευνών, παροχή συμβουλευτικής και προώθηση της απασχόλησης. Απευθύνεται σε νέους, ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες και επιχειρήσεις, σχεδιάζοντας και υλοποιώντας στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Μέσα από τα εξειδικευμένα προγράμματα κατάρτισης, το ΚΔΒΜ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ στοχεύει στην:

  • ενίσχυση των δεξιοτήτων και τη βελτίωση των επαγγελματικών προοπτικών των συμμετεχόντων
  • ενδυνάμωση των ανέργων, εργαζομένων και αυτοαπασχολούμενων, ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας και να βελτιώσουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές
  • ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας · ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης ευάλωτων ομάδων
  • στήριξη της περιφερειακής ανάπτυξης

προωθώντας την καινοτομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα προγράμματα και τις δράσεις του ΚΔΒΜ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα εδώ.

Για να υποβάλλετε αίτηση συμμετοχής σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα που υλοποιούμε πατήστε ΕΔΩ

Γιατί να επιλέξετε το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ για την κατάρτισή σας:

 

1.

Προσαρμοσμένα Προγράμματα Κατάρτισης

Τα προγράμματα κατάρτισης είναι ειδικά σχεδιασμένα για να καλύπτουν τις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς εργασίας, διασφαλίζοντας ότι οι δεξιότητες που αποκτάτε είναι άμεσα εφαρμόσιμες και σχετικές.

2.

Εξειδικευμένοι εκπαιδευτές

Το κέντρο διαθέτει έμπειρους και καταρτισμένους εκπαιδευτές που προσφέρουν υψηλού επιπέδου εκπαίδευση, προσαρμοσμένη στις ατομικές ανάγκες των συμμετεχόντων

3.

Ευέλικτα ωράρια

Προσφέρει ευέλικτα ωράρια μαθημάτων, επιτρέποντας στους συμμετέχοντες να συνδυάζουν την εκπαίδευση με τις επαγγελματικές και προσωπικές τους υποχρεώσεις.

4.

Σύγχρονες υποδομές

Διαθέτει σύγχρονες υποδομές και τεχνολογικό εξοπλισμό, δημιουργώντας ένα περιβάλλον μάθησης που προάγει την καινοτομία και την αποτελεσματική εκπαίδευση.

5.

Προώθηση επαγγελματικής ανάπτυξης

Στοχεύει στη βελτίωση της επαγγελματικής σας πορείας, παρέχοντας ευκαιρίες δικτύωσης και σύνδεσης με την αγορά εργασίας.

6.

Ολοκληρωμένη Υποστήριξη

Παρέχει συμβουλευτική και καθοδήγηση καθ' όλη τη διάρκεια των προγραμμάτων, διασφαλίζοντας την επιτυχία και την προσωπική εξέλιξη των συμμετεχόντων.