«Παρακαλώ συμπληρώστε την παρακάτω αίτηση ΜΟΝΟ εάν δεν έχετε συμμετάσχει τα δύο (2) τελευταία χρόνια σε άλλο επιδοτούμενο πρόγραμμα της Δ.ΥΠ.Α. είτε ως άνεργος είτε ως εργαζόμενος. Εάν έχετε συμμετάσχει σε άλλη δράση της Δ.ΥΠ.Α. τα δύο (2) τελευταία έτη ΜΗΝ συμπληρώσετε την αίτηση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2410-555590»
«Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα»
 Κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, ο/η ενδιαφερόμενος/η θα πρέπει να υποβάλλει/αναρτά ψηφιακά στις αντίστοιχες θέσεις τα δικαιολογητικά του/της προς το ΚΔΒΜ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, όπως περιγράφονται στην πρόσκληση του έργου.
 Παρακαλούμε συμπληρώστε τα πεδία χρησιμοποιώντας ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα.
 Τα πεδία με '' είναι υποχρεωτικά.
 Συμπληρώστε τα ατομικά σας στοιχεία ΑΚΡΙΒΩΣ όπως αναφέρονται στην αστυνομική σας ταυτότητα και άλλα επίσημα έγγραφα.
 Συμπληρώστε τα στοιχεία για το εκπαιδευτικό σας επίπεδο και την εργασιακή σας κατάσταση, σύμφωνα με τα ισχύοντα κατά την υποβολή της αίτησής σας.
Επιλογή εκπαιδευτικού προγράμματος  :
Παρακαλώ επιλέξτε το πρόγραμμα κατάρτισης που σας ενδιαφέρει
 

1. Στοιχεία Ωφελουμένου

Όνομα  :
 
Επώνυμο  :
 
Πατρώνυμο  :
 
Μητρώνυμο  :
 
Ημ. Γέννησης  :
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
 
Φύλο  :
 
Τηλέφωνο (κινητό)  :
 
Τηλέφωνο (σταθερό) :
διεύθυνση e-Mail  :
   
ΑΜΚΑ  :
 
 
Α.Φ.Μ.  :
 
 
Δ.Ο.Υ.  :
 
Α.Δ.Τ. / Α.Δ.  :
 
Αριθμός IBAN (χωρίς κενά)  :
 
 
Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένων  :
 

2. Στοιχεία διεύθυνσης Κατοικίας

Διεύθυνση κατοικίας (οδός)  :
 
Διεύθυνση (αριθμός) :
 
Πόλη  :
 
Τ.Κ.  :
 
Περιφέρεια / Περιφεριακή Ενότητα  :
select
 
Δήμος  :
 

3. Κοινωνικά - Εκπαιδευτικά - Εργασία

3.1 Σχέση Εργασίας  :
 
3.2 Ωράριο εργασίας (ημέρες και ώρες)  :
3.3 Εκπαιδευτικό επίπεδο  :
Να επιλέξετε το υψηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο που έχετε ολοκληρώσει τελευταίο, σύμφωνα με τους τίτλους σπουδών σας
(Σημείωση: Το απολυτήριο Δημοτικού σχολείου, λαμβάνεται υπόψη ως Υποχρεωτική Εκπαίδευση εφόσον έχει ληφθεί έως και το έτος 1980.
 
3.4 Οικογενειακή κατάσταση  :
Οικογενειακή κατάσταση  :
 
Αριθμός τέκνων  :
 
3.5 Πτυχίο Ξένης Γλώσσας Αγγλικών  :
 
3.6 Πιστοποιητικό Πληροφορικής  :
 
3.7 Συμμετέχετε σε κάποιο πρόγραμμα Κατάρτισης αυτή τη στιγμή; :
Απαντήστε εάν συμμετέχε σε άλλο πρόγραμμα κατάρτισης  :
 
Αν NAI, πότε αποδεσμεύεστε; :
3.8 Έχετε συμμετάσχει σε άλλη επιδοτούμενη δράση της Δ.ΥΠ.Α. τα 2 τελευταία έτη; :
Απαντήστε εάν συμμετείχατε σε άλλη επιδοτούμενη δράση της Δ.ΥΠ.Α.  :
 
Εάν ΝΑΙ, σε ποια κατηγορία είχατε κάνει κατάρτιση: :

4. Αποδοχή όρων

  1. Τα δεδομένα μου να συλλέγονται και να αποθηκεύονται από Κ.Δ.Β.Μ. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ για την συμμετοχή μου στο Έργο «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες», και την έκδοση των απαραίτητων εντύπων υλοποίησης και να διατηρούνται επικαιροποιημένα και ασφαλή κατ' ελάχιστον μέχρι 31/12/2024.
  2. Ενημερώθηκα για την Πολιτικής Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων στην Ιστοσελίδα του Κ.Δ.Β.Μ. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ την οποία διάβασα και κατανόησα.
  3. Δηλώνω ότι τα δηλωθέντα στοιχεία που έχω συμπληρώσει στην αίτηση είναι αληθή (η αίτηση υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης)
  4. Το Κ.Δ.Β.Μ. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ να χρησιμοποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας μου για να με ενημερώνει τηλεφωνικώς ή με email για ότι αφορά το παραπάνω πρόγραμμα
  5. Το Κ.Δ.Β.Μ. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ να χρησιμοποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας μου για να με ενημερώνει τηλεφωνικώς ή με email για αντίστοιχα προγράμματα ή σεμινάρια ή εκδηλώσεις τα οποία μπορεί να με ενδιαφέρουν.
  6. Επιθυμώ να εγγραφώ στο ηλεκτρονικό Newsletter του Κ.Δ.Β.Μ. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
 
Ελέγξτε την ορθότητα των στοιχείων που συμπληρώσατε και εφόσον είναι όλα σωστά, επιλέξτε «Υποβολή» στο κάτω μέρος της οθόνης για να για να καταχωρήσετε την αίτηση και να πάρετε ΚΑΥΑΣ ή πατήστε το κουμπί «Επιστροφή» για να κάνετε διορθώσεις στην αρχική φόρμα υποβολής.
Δικαιολογητικά αίτησης :
- Μεταφορτώστε (upload) τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται στην πρόσκληση.
- Κάντε κλικ στο [άνοιγμα]  για να ανοίξετε το κάθε δικαιολογητικό και κλικ στο [Ενημέρωση] για να μεταφορτώστε το αρχείο.
- Εάν κάποιο δικαιολογητικό αφορά σε περισσότερα από ένα αρχεία/έγγραφα, συμπεριλάβετέ τα σε ένα ενιαίο αρχείο zip και μεταφορτώστε το.
- Τα δικαιολογητικά για τα οποία έχετε μεταφορτώσει αρχεία, έχουν επιλεγμένη τη στήλη [Αρχείο].
- Μπορείτε να ανακτήσετε (download) κάθε αρχείο σας κάνοντας κλικ στο .
Κωδ.ΔικαιολογητικόΚατάσταση ελέγχουΠαρατηρήσειςΑρχείοΆνοιγμα
Δεν υπάρχουν εγγραφές